Negle- og fodsvamp

Skyldes en infektion med hudsvampe. Smitsom gennem både direkte og indirekte kontakt.

Neglen bliver porøs, evt. ildelugtende, brun eller gul. Det er de samme sporer, der giver fodsvamp.

Skal behandles. Her henvises til egen læge.