Tilskud

Bliv behandlet med tilskud
Klinik for Fodterapi, Tilst, har overenskomst med Region Midtjylland og dermed et ydernummer.
Du får med andre ord automatisk tilskud, hvis du er henvist fra din læge til behandling under de følgende paragraffer:

§ 54: 50 % i tilskud.
Diabetespatienter skal risikovurderes (stratificeres).
Du kan få tilskud til mellem 1 og 9 behandlinger.

§ 55: 40 % i tilskud. Henvisningen gælder maksimalt et år.

§ 59: 40 % i tilskud.
Arvæv.

§ 60: 50 % i tilskud.
Leddegigt.

Du kan også få tilskud til hjemmebehandling, hvis lægen skønner det nødvendigt.

Sygeforsikringen Danmark yder tilskud til gruppe 1 og 2, hvis behandlingen er udført af fodterapeut. Der gives ikke tilskud til gruppe 5.

Sygesikringen Danmark yder tilskud til indlæg, hvis de er lavet af fodterapeut. Dette tilskud gælder grupperne 1, 2 og 5.

Du kan også søge udvidet helbredstillæg gennem egen læge. Det gives hvis en funktionsnedsættelse gør, at man ikke selv kan udføre fodpleje.

Tilskud til kompressionsstrømper gives af kommunen. Der gives tilskud til alle fire kategorier af strømper. Der gives tilskud til to par strømper om året.

Bemærk:
Ved for sen aflysning, eller ved udeblivelse, opkræves et gebyr på 250,- kroner.
Aflysning skal ske minimum 24 timer før aftalen.